Powiat Stargardzki wysoko oceniony w Warszawie

 Rok 2023 jest dla samorządów terytorialnych rokiem szczególnym. 25 lat temu, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym. Zamek Królewski w Warszawie gościł starostów powiatów i prezydentów miast na prawach powiatu z całej Polski.

Spotkanie zorganizowane przez Związek Powiatów Polskich miało nieco inny charakter niż zgromadzenia ogólne. Świętowaliśmy, propozycje wystąpienia u nas przyjął prof. Jerzy Buzek, była pani prof. Irena Lipowicz, która bardzo ciepło wypowiadała się o Stargardzie, o stargardzkim systemie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Głównie świętowaliśmy, ale poruszaliśmy również trudne tematy dla samorządów powiatowych, czyli oświata, ochrona zdrowia i drogi powiatowe, które wymagają pilnych inwestycji – mówi Iwona Wiśniewska, starosta powiatu stargardzkiego

Miejsce uroczystości nie wybrano przypadkowo, to właśnie 25 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów.