Postoje taxi w Szczecinie. Czy przejdą do lamusa?

W Szczecinie wydanych jest około 2. 500 licencji taxi, z czego 1.900 to aktywni przedsiębiorcy. Część taksówkarzy współpracuje z pośrednikami, korzystając ze zleceń przekazywanych drogą telefoniczną lub poprzez aplikacje.Wielu z taksówkarzy nie korzysta z takich rozwiązań, pozostając w tradycyjnym modelu pracy, oczekując na postoju.

W związku z likwidacją popularnego postoju przy ulicy Łubinowej, radny Krzysztof Romianowski zwrócił się z interpelacją do Prezydenta o przywrócenie postoju, odpowiedzi udzieliła zastępczyni Prezydenta Anna Szotkowska. W odpowiedzi czytamy “…zdecydowana większość osób wzywa ww. poprzez rozmowę telefoniczną lub aplikację, wyznaczenie postoju taxi…nie wydaje się niezbędnie konieczne”.

Jaka będzie przyszłość postojów taxi i samych taksówek w dobie cyfryzacji, czas pokaże.