Ponad 18 milionów na lepsze drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa blisko 28 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Kwota przewidziana na dotacje zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2023 rok to ponad 18 mln zł. Lista rankingowa wniosków obejmuje 18 projektów z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości dofinansowania 18 111 000 zł oraz 1 projekt inwestycyjny – zakup sprzętu informatycznego (6 tys. zł). W tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują blisko 28 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Pierwszą umowę w tym roku na takie zadanie podpisał z wicemarszałkiem województwa Olgierdem Kustoszem, 26 maja br., starosta myśliborski Andrzej Potyra.

Foto: POWIAT MYŚLIBORSKI