Policjanci sprawdzili miejskie autobusy

Policjanci z KMP Koszalin wspólnie z pracownikami ITD przeprowadzili kontrole autobusów zajmujących się obsługą transportową w mieście. Podczas czynności mundurowi szczególną uwagę zwracali na stan trzeźwości kierowcy oraz posiadane przez niego uprawnienia i dokumentację.

Policjanci z koszalińskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Inspektoratu Transportu Drogowego w Koszalinie, przeprowadzili kontrole autobusów komunikacji miejskiej, świadczących usługi z zakresu przewozu pasażerów. W trosce o bezpieczeństwo osób podróżujących komunikacją miejską oraz uczestników ruchu drogowego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Koszalinie sprawdzali uprawnienia kierujących, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość i stan psychofizyczny kierowców. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzane będą również testy na zawartość środków odurzających w organizmie.

Mundurowi podczas prowadzonych sprawdzeń nie ujawnili żadnych osób znajdujących się pod wpływem alkoholu czy też narkotyków. Wzmożone kontrole będą nadal kontynuowane.