Policja przypomina, jak prawidłowo jeździć po rondzie

 Rondo czyli skrzyżowanie o ruchu okrężnym oznaczone znakiem C-12 (ruch okrężny) oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Specyfika takiego skrzyżowania powoduje wymuszenie jazdy z mniejszą prędkością i nie powoduje przecinania się kierunków jazdy.
Występowanie znaku C-12 ze znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa) skutkuje tym, że wjeżdżający jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się już na skrzyżowaniu. Jest to najczęściej występujące połączenie przed wjazdem na ronda.
SYGNALIZOWANIE WJAZDU, ZJAZDU I ZMIANY PASA RUCHU NA „RONDZIE”
Kierujący wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie ma obowiązku sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem, gdyż porusza się on w kierunku wskazanym na znaku (jedynym możliwym) i nie zmienia on kierunku jazdy. Kierujący nie ma obowiązku używania kierunkowskazu także wtedy, gdy ma zamiar jego objechania.
W sytuacji, w której wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu (np. ominięcie przeszkody) i sytuacji, w której samochód znajdujący się na skrzyżowaniu zmienia zajmowany pas ruchu (jezdnia wielopasmowa) istnieje obowiązek sygnalizowania takiego manewru.
RONDO” O DWÓCH PASACH RUCHU (I WIĘCEJ)
Jazda po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z dwoma pasami ruchu lub więcej wymusza na nas określone zachowania. Zajmując pas ruchu przed wjazdem na rondo, należy zrobić to w taki sposób aby zachować płynność ruchu i nie utrudniać/nie tamować innym jazdy. Przykładowo, jeżeli zamierzamy skręcić w prawo lub jechać na wprost najwygodniej i najbezpieczniej jest zając prawy pas.
Zjeżdżając z ronda robimy to ze skrajnie prawego pasa (obowiązek jazdy prawostronnej).
TRAMWAJ NA „RONDZIE”
Na rondzie, które jest oznakowane tylko znakiem C-12, ale bez znaku A-7, tramwaje mają pierwszeństwo zarówno podczas wjeżdżania na rondo, jak i podczas jego opuszczania.
Na skrzyżowaniu oznakowanym jednocześnie znakami C-12 i A-7 tramwaj ustępuje pierwszeństwa pojazdom znajdującym się już na rondzie, gdy na nie wjeżdża. Jednak, gdy tramwaj opuszcza rondo, należy ustąpić mu pierwszeństwa przejazdu.
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA „RONDZIE”
W sytuacji, gdy na rondzie znajduje się sygnalizacja świetlna o pierwszeństwie przejazdu decyduje zarówno sygnalizacja, jak i ogólne zasady. W momencie, kiedy mamy zielone światło na sygnalizatorze kierunkowym S-3, możemy bezkolizyjnie jechać we wskazanym kierunku (osobna sygnalizacja zakazuje tramwajowi zjazdu ze skrzyżowania).
„RONDO” TURBINOWE
Przed wjazdem na takie rondo będziemy poinformowani o tym znakami w celu zajęcia odpowiedniego pasa ruchu. Sama jazda po takim rondzie jest uproszczona, gdyż trzymamy się wyznaczonego znakami kierunku jazdy. I tak chcąc na takim rondzie turbinowym skręcić w prawo zajmujemy pas ze znakiem poziomym do skrętu w prawo, do jazdy na wprost pas oznaczonym znakiem poziomym do jazdy na wprost, do skrętu w lewo zajmujemy lewy pas, który jest zazwyczaj oznakowany analogicznie do pozostałych. W sytuacji, gdy chcemy zawrócić należy zająć lewy pas (jak do skrętu w lewo).
Tekst: kom. Mateusz Mićko