Podczas prac w szczecińskim porcie wyciągnięto 1800 sztuk amunicji

W szczecińskim porcie trwa przebudowa najbardziej wykorzystywanych nabrzeży w rejonie masowym tj. Katowickiego i Chorzowskiego. Wraz z nimi zostaną również przebudowane nabrzeża Chorzowskie-Uskok oraz Gliwickie Uskok. Największym wyzwaniem  dla wykonawcy były roboty czerpalne podczas których znaleziono 1800 sztuk amunicji.

– Od niewielkich pocisków po największy obiekt którym była 500-funtowa bomba. Część portu miała wówczas podczas neutralizacji ograniczenia – mówi Andrzej Kędzior z Korporacji Budowlanej Doraco.

W ramach prac w projekcie przewidziano również zalądowienie Basenu Noteckiego i budowę Nabrzeża Zamykającego, a także budowę Nabrzeża Dąbrowieckiego wraz z przystanią dalbową długości niemalże 290 m, obudowę narożników Wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz pogłębienie akwenu Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 m.

Zaawansowanie finansowe całego kontraktu to blisko 65 procent, natomiast rzeczowe to prawie 68 procent.

Najbardziej zaawansowane są na nabrzeżach Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok gdzie roboty wykonano w niemal 100 procentach.

Całkowicie został zamknięty Basen Notecki – trwają prace zasypowe niecki Basenu.

Na nabrzeżu Chorzowskim oraz Chorzowskim-Uskok trwają roboty kafarowe, palowe oraz zbrojarskie i betonowanie, zakończenie prac na tych dwóch nabrzeża planowane jest na IV kw. 2023 r.

Na sekcjach 10-13 nabrzeża Chorzowskiego wykonano już niemalże komplet wszystkich asortymentów robót. Trwają ostatnie prace związane z wykonaniem nawierzchni kolejowo-drogowej nabrzeża.

Na nabrzeżu Katowickim sekcje 1-6 pogrążona została palościanka, oraz wykonano układ placowy. Trwają prace zbrojarskie i betenowanie dolnej płyty nabrzeża.

Niemal w całości zakończono roboty związane z umacnianiem brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka. W międzyczasie cały czas trwają roboty czerpalne na akwenie. Urobek deponowany jest na pola refulacyjne zlokalizowane na Ostrowie Grabowskim oraz Basenie Noteckim, który po zalądowieniu stworzy rezerwę terenową pod rozwój infrastruktury portowej w rejonie nab. Zamykającego. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2024 r.

Foto: Piotr Sikora