Po rewitalizacji możliwości Książnicy będą większe

Projekt zakłada odtworzenie historycznej linii zabudowy poprzez renowację budynków książnicy. Placówka ma być jeszcze bardziej zaangażowana także w sprawy społeczne. – Biblioteka po remoncie zaprezentuje nowy walor, którym będzie pracownia kreatywności. Powstanie ona w piwnicach książnicy. Będą tam odbywać się różne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie tam funkcjonowało kilka kół zainteresowań, będą tam prowadzone zajęcia warsztatowe z zastosowaniem socjoterapii. Uzyskamy tam tez pomoc edukacyjną  – mówi jej dyrektor Krzysztof Kopacki.

Obiekt przystosowany zostanie również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia prac to 2022 rok.

Książnica Stargardzka angażuje się  nie tylko w swoje zadania statutowe. Jednym z nich jest chociażby “Festyn na ulicy Magicznej”.