Plaża ogołocona z drzew

Niemal całkowicie ogołocona z drzew została plaża w położonej nad Jeziorem Dąbie Lubczynie.

Do niedawna nad jednym z największych śródlądowych kąpielisk w naszym regionie górowały kilkudziesięcioletnie topole. Zostały one jednak wycięte, ich stan – jak wyjaśnia dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie Andrzej Łukasiak – sprawiał bowiem, że stwarzały niebezpieczeństwo dla plażowiczów.

Do września przyszłego roku na lubczyńskiej plaży mają być wykonane nasadzenia zastępcze. W miejsce czternastu wyciętych topól pojawi się tyle samo klonów polnych.