Poseł Jarosław Rzepa z konkretami dla polskiej wsi

 Regionalna polityka rolna, świetlice wiejskie, drogi lokalne, infrastruktura wodno-kanalizacyjna czy gospodarstwa rolne jako wytwórcy energii z OZE. Takie m.in. zagadnienia poruszył podczas konferencji prasowej ubiegający się o reelekcję poseł Jarosław Rzepa.

Trzeba przywrócić środki na instalacje wodno-kanalizacyjne, na drogi lokalne, na świetlice, domy kultury. To zostało w tej perspektywie całkowicie wykasowane. Nie ma ani jednej złotówki na wodno-kanalizacyjne inwestycje te, które były przez ostatnie lata robione. Dlaczego? Ponieważ PiS przesunął wszystkie pieniążki na płatności bezpośrednie, zabierając tym małym samorządom, które mają poniżej 2.000 RLM-ów pieniądze na te instalacje. My chcemy to całkowicie zmienić, przywrócić te środki, żeby lokalne małe społeczności nadal mogły z tych środków korzystać – mówi Jarosław Rzepa

Poseł Rzepa mówił również o tym, że konieczna jest nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie.

Dwa anachronizmy musimy całkowicie zmienić. Pierwsze, pomimo że rolnik jest właścicielem gruntów, to wydzierżawia się jego grunty na obwód łowiecki. Nie może być tak, że ktoś ingeruje we własność, jaką jest własność notarialna, hipoteczna, jeśli chodzi o grunty. Nie można tak robić, żeby koło łowieckie wjeżdżało na czyjeś grunty bez akceptacji rolników. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz zwierzyna w stanie wolnym jest własnością skarbu państwa, a Skarb Państwa nie ponosi dzisiaj z tego tytułu żadnych odpowiedzialności. Musimy przywrócić odpowiedzialność skarbu państwa w odszkodowania, czyli Skarb Państwa oprócz kół łowieckich musi być elementem odszkodowawczym – postuluje Jarosław Rzepa

Podczas konferencji była mowa również o aplikacji suszowej, która nie działa w sposób należyty. To jest rzecz, którą należy wyrzucić do kosza, a posłużyć się rozwiązaniami z krajów zachodnich stosujących satelitarne pomiary poziomu suszy – dodaje poseł Jarosław Rzepa.
Foto: Janusz Merz/Twoje Radio