Piotr Lebioda. Konto w zagranicznym banku a komornik

Wiele osób zastanawia ściąganie długów za granicą. Dłużnicy często zadają sobie pytanie o to, czy komornik może zająć zagraniczne konto. W przypadku dłużnika posiadającego osobowość prawną nie jest to wielkim problemem. Inaczej wygląda egzekucja należności z osobistego rachunku dłużnika. O tym m.in. mówił podczas Rozmowy Dnia Piotr Lebioda Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

– Komornik nie może zająć zagranicznego rachunku bankowego, bo ogranicza to jurysdykcja krajowa, a w zasadzie jej brak. Dłużnicy podejmują różne działania, które próbują komornika wywieźć w pole i uniemożliwić skuteczną egzekucję. Takie sytuacje mają miejsce, szczególnie w strefie przygranicznej – mówi Piotr Lebioda

Posłuchaj Rozmowy Dnia: