Pierwsza sesja rady miejskiej

Wybrane zostanie także prezydium rady. Z nieoficjalnych informacji, że nowym przewodniczącym zostanie Michał Bryła. Na funkcję wiceprzewodniczących powołani mają zostać Wioletta Sawicka oraz najprawdopodobniej Zdzisław Wilk. Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu będzie Stanisław Bartniczak. Komisją Rewizyjną kierować będzie Krzysztof Pakulski. Szefem komórki Budżetu, Finansów i Rozwoju zostanie Czesław Kwiatkowski, natomiast sferą społeczną zarządzać będzie Krystyna Smolarek. Powstanie także nowa komórka – Komisja Skarg i Wniosków pod przewodnictwem Norberta Śliwy.

Początek dzisiejszych obrad o godzinie 10:00. Przypomnijmy, że w tej kadencji większość w radzie będą mięli przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Zająca.