Pieniądze w budżecie przesunięte. Nowa szatnia w Krąpielu dopiero w przyszłym roku?

Po dość burzliwej dyskusji Rada Gminy Stargard, 9 głosami za, czteroma przeciw i dwoma wstrzymującymi się przyjęła wniosek o przesunięcie stu tysięcy złotych z budowy szatni kontenerowej w Krąpielu na docieplenie i termomodernizację budynku remizy w Żarowie.

– Inwestycja w Krąpielu jest jak najbardziej potrzebna, jednak gminy w tym momencie nie stać na sfinansowanie jej w pełni – mówiła większość radnych.

Zróbmy to szukając środków zewnętrznych w przyszłym roku. Gminy nie stać, aby w stu procentach pokryć ten koszt. Wspólnymi siłami zdobędziemy środki na remont  szatni – argumentował radny Maciej Lipka.

Zdaniem radnej Agnieszki Bieniek zmiana w budżecie jest błędem.

 

– Zamiast pomóc, radni chcą zabrać mieszkańcom Krąpiela pieniądze przeznaczone na szatnię – przekonywała radna.

Ostatecznie decyzją Rady Gminy Stargard budowa szatni kontenerowej w Krąpielu została odłożona. Być może do przyszłego roku.

foto: LZS Pomorzanin Krąpiel