Pieniądze dla stargardzkich działkowiczów

Do 31.03. (środa) można zgłaszać swoje propozycje do konkursu ofert na realizację zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Stargardzie.

Na zarządców stargardzkich ROD-ów czeka w sumie 80 000 zł. Dzięki dofinansowaniu od miasta mogą np. wykonać nowe ogrodzenie, zainstalować monitoring lub zmodernizować parkingi. Dotacje celowe posłużą przede wszystkim na budowę lub modernizację infrastruktury na stargardzkich ROD-ach. Może to być np. utwardzenie dróg dojazdowych, remont instalacji wodociągowej, wymiana ogrodzenia albo montaż kamer. W naszym mieście jest 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. To miejsca wypoczynku i rekreacji tysięcy stargardzian w różnym wieku. Ogródki działkowe pełnią również istotną funkcję ekologiczną – wpływają pozytywnie na mikroklimat i poprawiają czystość powietrza.