Pieniądze dla gmin na dożywienie

Środki te posłużą na dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. To pierwsza w tym roku transza dla samorządów przeznaczona na dożywianie. W razie potrzeby dodatkowe środki na realizację programu 'Posiłek w szkole i w domu” będą uruchamiane w czerwcu i sierpniu.

– Ta pomoc jest udzielana w trzech formach: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub przekazania żywności do tych osob – mówi wicewojewoda Marek Subocz.

W 2015 roku programem dożywiania objęto 94 tys. osób, podczas gdy – według wstępnych szacunków – w 2019 r. liczba wyniosła już niespełna 37 tys. osób