Odpady ze Szczecina w Leśnie Górnym. Mieszkańcy protestują

Mieszkańcy sołectwa Pilchowo, pod Szczecinem sprzeciwiają się utworzeniu kompostowni odpadów miejskich w Leśnie Górnym.
Mieszkańcy nie wyrażają zgody na znaczne pogorszenie jakości ich życia, spowodowane uciążliwą działalnością tego typu zakładu.

Miałyby być składowane odpady zielone z parków, cmentarzy i terenów miejskich, bez odpadów domowych. Taka jest obietnica ze strony inwestora, ale generalnie nie zgadzamy się z tym, bo mogą to być jednak również odpady z gospodarstw domowych. Wszystko będzie wrzucane do jednego miejsca i są obawy, że będzie to zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców. Będzie to utrudniało życie poprzez zapachy, rozwój m.in. szczurów i myszy – tłumaczy sołtys Pilchowa, Ireneusz Todorski

W Urzędzie Gminy w Policach, jutro 23 czerwca odbędzie się spotkanie burmistrza z mieszkańcami poświęcone planom budowy kompostowni.
Foto: Facebook/Pilchowo