Oceny wystawione w każdej szkole

Niemal wszędzie zrobiły to rady pedagogiczne. W kilku przypadkach klasyfikację – na mocy znowelizowanej ustawy – przeprowadzili dyrektorzy szkół.

– Rady klasyfikacyjne miały obowiązek zebrać się do 26 kwietnia. W ośmiu szkołach w naszym województwie nie udało się zebrać tych rad. W związku z nową ustawą tzw. maturalną rozstrzygnięć dokonali tam dyrektorzy szkół – wyjaśnia Małgorzata Duras z Kuratorium Oświaty.

6 maja rozpoczynają się egzaminy maturalne. Na Pomorzu Zachodnim przystąpi do nich ponad 12 tysięcy osób.