Obwodnicą Stargardu pojedziemy dopiero za 8 lat?

W 2028 roku powinna zakończyć się budowa wschodniej obwodnicy Stargardu, która będzie częścią drogi krajowej numer 20.

Dlaczego tak późno? Wcześniejsze plany nie uwzględniały powstania tej drogi, dlatego konieczne jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji – mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg. Znany jest już przybliżony przebieg trasy.

– Ta trasa rozpocznie się kilkaset metrów przed granicą administracyjną Stargardu jadąc od strony Chociwla. Będzie przebiegała w kierunku południowym i na węźle Stargard Wschód będzie włączała się w istniejącą obwodnicę w ciągu S10 – dodaje Mateusz Grzeszczuk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji. Postępowanie, które pozwoli wyłonić wykonawcę robót planowane jest za 3 lata.

– Zakładamy w drugiej połowie 2023 roku rozpoczęcie przetargu w formule projektuj i buduj. Realizowanie tej inwestycji powinno się odbyć w latach 2024-2028 – dodaje Mateusz Grzeszczuk.

Budowa nowej drogi pozwoli na niemal całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Stargardu.

foto: google maps – węzeł Stargard Wschód