O najważniejszych inwestycjach na Pomorzu Zachodnim w rozmowie z Olgierdem Geblewiczem

O tym wszystkim porozmawiamy z Marszałkiem Województwa, Olgierdem Geblewiczem. Do wysłuchania rozmowy zapraszamy w piątek, tuż po wiadomościach o 8:00.