O genezie największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości

O tym a także o niezwykłym miejscu, łączącym wiele narodów i religii, w którym odbywać się będą Wojewódzkie Obchody 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, rozmawiać będziemy z Jolantą Aniszewską – zastępca dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego, w piątek, kilka minut po wiadomościach o 8:00.