Nowy system w portach ma usprawnić transport ładunków

Specjalny system informatyczny ma usprawnić transport towarów w porcie Szczecin- Świnoujście. Podobne funkcjonują na całym świecie, m.in. Rotterdamie, Hamburgu, Bremenhafen. W Polsce takiego systemu nie było. Teraz ma się to zmienić.

– Wykorzystuje się go pomiędzy klientami, dostawcami, urzędami – mówi Andrzej Zelek, prezes zarządu spółki Polski PCS. – PCS nie jest od tego, żeby zastępować systemy Krajowej Administracji Skarbowej. Jest po to, żeby wyeliminować papierową formę dokumentów. Podczas wypełniania dokumentów, przepisywanie numerów, różnych rubryk, wypełniania tabel, może nastąpić wiele błędów. System PCS jest zbudowany, żeby odciążyć pracę człowieka, aby systemy rozmawiały mnie ze sobą – tłumaczy działanie.

Z nowego systemu elektronicznego będą korzystać urzędy morskie, administracja celno-skarbowa, administracja portowa, inspekcja weterynaryjna, terminale morskie, porty, firmy logistyczne, agencje celne, armatorzy i firmy spedycyjne.

PCS ma zmniejszyć opóźnienia w ruchu ładunków, ułatwić płynny przepływ danych elektronicznych. Rozbudowane moduły mają mają usprawnić pracę przy kontroli weterynaryjnej nad ładunkami, czy odbiór odpadów ze statków.

System pilotażowo ma ruszyć 2 listopada.