Nowy podział miejsc w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych

Rozstrzygnięty został konkurs na prowadzenie schronisk oraz noclegowni dla osób bezdomnych. Dofinansowanie przyznano trzem organizacjom na utworzenie 315 miejsc w schroniskach oraz 120 w noclegowniach zimą.

Nowe umowy zostają zawarte na okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022. Na ich mocy organizacje pozarządowe będą prowadzić następujące placówki: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: Schroniska – 130 miejsc (przy ul. Strzałowskiej, Nehringa oraz Piasecznej), Noclegownia – 40 miejsc (przy ul. Nehringa), Stowarzyszenie Feniks: Schronisko – 80 miejsc przy ul. Zamkniętej, Noclegownia – 80 miejsc zimą oraz 10 miejsc latem (również przy ul. Zamkniętej), Stowarzyszenie Złoty Wiek – 105 miejsc w schronisku z usługami opiekuńczymi przy ul. Hryniewieckego.

Nowy podział miejsc został określony na podstawie zapotrzebowania na te usługi. Obserwujemy coroczny spadek potrzeb w tym zakresie – z wyjątkiem miejsc w schronisku z usługami opiekuńczymi. W pozostałych mamy stale rezerwę miejsc. Dodatkowo co roku podnoszony jest standard opieki oraz poziom finansowania usług. W 2018 roku suma dotacji dla organizacji wyniosła 1 mln 830 tys. zł, obecnie na rok 2021 to ponad 3,5 mln zł.

Ponadto Polski Komitet Pomocy Społecznej, prowadzący do tej pory noclegownię przy ul. Tczewskiej, otrzymał propozycję przedłużenia umowy do dnia 31 marca 2021 roku. Później z uwagi na niewykorzystanie miejsc i zły stan techniczny budynku placówka miała zostać wygaszona. Dzięki temu nie byłoby konieczności przenoszenia osób bezdomnych do innych placówek w okresie zimowym.

PKPS nie zdecydował się na podpisanie umowy na proponowanych warunkach. Przy ul. Tczewskiej przebywa obecnie 19 osób. Wszystkie otrzymały propozycję przeniesienia do noclegowni przy ul. Zamkniętej.

Aktualnie we wszystkich placówkach mamy wolne miejsca. W schroniskach gotowych jest 108 miejsc, a w noclegowniach 20 (po przekształceniu placówek od 1 stycznia będzie to 60 miejsc).