Nowy dworzec kolejowo-autobusowy w Goleniowie

Zielone światło dla rozpoczęcia tej od dawna zapowiadanej inwestycji dało podpisanie umowy z jej wykonawcą, czyli szczecińską firmą Prime Construction. Parafowana została ona w miniony wtorek, nie oznacza to jednak, że roboty ruszą jeszcze w tym roku. Wykonawca w pierwszym etapie będzie miał bowiem sporo czasu na dostosowanie istniejącej już dokumentacji technicznej.

Dajemy sobie ponad pól roku, żeby przygotował projekt, bo po ostatnich negocjacjach i rozmowach z PKP przewidujemy pewne korekty jeżeli chodzi o wydzielenie miejsca pod przejście podziemne, które będzie w przyszłości robione przez firmę modernizującą sieć 402 czyli PKP. Chciałbym bardzo, żebyśmy mogli rozpocząć przed latem przyszłego roku.

– wyjaśnia wiceburmistrz Goleniowa Tomasz Banach.

Wyburzenie obecnego dworca i budowa nowego węzła komunikacyjnego w Goleniowie kosztować ma nieco ponad 24,5 mln zł, znaczną część kosztów, czyli 21 mln, pokryje jednak dotacja ze środków Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wszystko powinno być gotowe we wrześniu 2021 roku.