Nowe żłobki w Stargardzie i Suchaniu

Od września 64 maluchy znajdą miejsca w dwóch nowych żłobkach. Pierwszy zlokalizowany zostanie w Stargardzie, drugi w Suchaniu.

Żłobek w Stargardzie powstanie przy ulicy Śniadeckiego 17, gdzie inwestorem jest TBS oraz prezydent miasta Rafał Zając. W Suchaniu pani burmistrz Stanisława Bodnar udostęniła niewykorzystane pomieszczenia na terenie szkoły podstawowej. W tych dwóch lokalizacjach stworzone zostanie 64 miejsca  – 48 w Stargardzie i 16 w Suchaniu – mówi Roksana Janowicz, dyrektor placówek wsparcia dziennego na terenie powiatu stargardzkiego.

Projekt ‘Dwa słoneczka’ współfinansowany ze środków unijnych jest skierowany przede wszystkim do osób, które chciałyby wrócić do pracy. Mogą z niego skorzystać również rodzice lub opiekunowie przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Miesięczny koszt dla jednego dziecka to 70 złotych.

Obecnie trwają rekrutacje kadry oraz prace doposażające lokale – dodaje Roksana Janowicz.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie na stronie internetowej szczecińskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.