Nie żyje Jan Olszewski

W okresie PRL-u był działaczem opozycyjnym i obrońcą w procesach politycznych. W latach 1984-1985 występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie morderców ks. Jerzego Popiełuszki. Jako ekspert ds. reformy prawa i sądów uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W 1991 roku stanął na czele rządu wybranego w pierwszych wolnych wyborach. W 2009 roku ówczesny prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego.