Miliony na rewitalizację w Resku

Dzięki temu kontynuowany będzie większy projekt, którego początkiem było utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Teraz chodzi o to, by możliwie najwięcej działa się w jego otoczeniu.

– zapowiada burmistrz Arkadiusz Czerwiński.

Inwestycje związane z rewitalizacją reskiego śródmieścia realizowane będą w kilku etapach. Na wykonanie części z nich, w tym najbardziej kosztochłonny remont ul. Borków, rozstrzygnięto już przetargi. Prace ruszą w najbliższych dniach.

Paweł Palica