Na budowanej obwodnicy Koszalina przeprowadzono próby obciążeniowe.

Wczoraj na odcinku drogi S6 łączącej Koszalin z Sianowem przeprowadzono próby obciążeniowe. Obciążenia za pośrednictwem zestawów ciężarowych odbyły się na północnej nitce estakady ES-119, na blisko kilometrowym odcinku drogi. Jak mówi Mateusz Grzeszczuk z Szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, próby wypadły pomyślnie i już w czerwcu trasa zostanie oddana do użytku.

Będzie ruch dwoma jezdniami na odcinkach do estakady, na samej estakadzie będzie jeszcze przez pewien czas zwężenie do jednej jezdni, natomiast na koniec czerwca ma być już w pełni otwarty ruch dwujezdniowy.

Obwodnica Koszalina i Sianowa miała być pierwszym, oddanym do użytku, odcinkiem nowej trasy S6 w naszym regionie.Jednak nieprzewidziane problemy geologiczne znacznie wydłużyły budowę. Konieczne były zmiany w projekcie i w finansowaniu.
Fot. GDDKiA