Morski Oddział Straży Granicznej podsumował 2020 rok

Przeszło 600 km granicy, w tym prawie 400 na morzu ochraniają funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którego zasięg obejmuje województwo zachodniopomorskie, pomorskie i część warmińsko-mazurskiego, a także polskie obszary morskie. Należą do nich: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przyległa i wyłączna strefa ekonomiczna.

Oprócz ochrony granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowania i dokonywania kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, jednym ze szczególnych zadań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach. Efektem ubiegłorocznych działań z tym związanych było blisko 1300 wyjść jednostek pływających MOSG, podczas których funkcjonariusze przeprowadzili 365 kontroli jednostek pływających różnego typu. W co trzecim przypadku (121 razy) stwierdzono złamanie przepisów.

W zdecydowanej większości były to naruszenia stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa oraz naruszenia bezpieczeństwa żeglugi, rybołówstwa morskiego i ochrony środowiska. Dodatkowo funkcjonariusze MOSG podjęli z wody przeszło 3 tys. m nieoznakowanych sieci rybackich. 16 jednostek pływających SG uczestniczyło w 35 akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

Na morskich i lotniczych przejściach granicznych w 2020 r. funkcjonariusze MOSG odprawili łącznie ponad 774 tys. podróżnych i 16 tys. środków transportu. Największy ruch odnotowano na lotniskach, gdzie granicę przekroczyło przeszło 659 tys. osób. Z przejść morskich skorzystało w ubiegłym roku prawie 115 tys. osób. Ponad 400 tys. podróżnych poddano kontrolom sanitarnym w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych w związku z zagrożeniem COVID-19.

Wartość zajętych w ubiegłym roku towarów pochodzących z przestępstw szacuje się na ponad 24 mln zł. Wśród nich były m.in. narkotyki, pojazdy, wyroby tytoniowe i alkoholowe, silniki zaburtowe i narzędzia budowlane. Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili także 26 osób, które posługiwały się bądź posiadały fałszywe dokumenty.

Następstwem prawie 1400 kontroli legalności pobytu cudzoziemców było ujawnienie przeszło 400 osób przebywających w Polsce nielegalnie. W 339 kontrolach legalności zatrudnienia funkcjonariusze MOSG zweryfikowali pracę 9848 cudzoziemców i stwierdzili 1495 przypadków ich nielegalnej pracy. Kontrole wykazały, że 322 pracodawców wbrew przepisom powierzyło zatrudnienie cudzoziemcom. Łącznie w 2020 r. funkcjonariusze MOSG wystawili przeszło pół tysiąca decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu, wydali 1186 wiz, przeprowadzili 1111 konsultacji wizowych i zaopiniowali pobyt przeszło 22 tys. cudzoziemców.

W misjach zagranicznych organizowanych w oparciu o umowy dwustronne, a także przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) uczestniczyło w sumie 44 funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Służba była przez nich pełniona m.in. w Macedonii, Bułgarii, Hiszpanii i na Węgrzech.

Foto: Morski Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej