Miliony z Regionalnego Programu Operacyjnego na integrację i usamodzielnienie uchodźców

Pomorze Zachodnie, za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, przygotowało specjalny pakiet wsparcia dla obywateli Ukrainy. Marszałek Województwa przeznaczy na ten cel ponad 15,4 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wierzę, że te środki będą dobrze wykorzystane. Staraliśmy się stworzyć maksymalnie szeroki katalog wydatków, które mogą być ponoszone. Podchodzimy do tej kwestii elastycznie. Mamy świadomość, że ludzie, którzy tu przybyli mają bardzo duże potrzeby. To często osoby, które w trybie natychmiastowym, porzucały dorobek swojego życia. Ten program traktujemy jako pilotaż, bo mamy świadomość, że kończą się nam środki z tej perspektywy. Ale na szczęście, coraz bardziej przyspieszają negocjacje przyszłego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Tam także będą środki na pomoc uchodźcom, czy działania integracyjne – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Z dofinansowania skorzysta również powiat stargardzki.

Chcemy się skupić na takiej pomocy, która pozwoli pójść obywatelom Ukrainy dalej, bo przecież ten tragiczny konflikt wydłuża się, a w ślad za tym, musimy myśleć o przyszłości obywateli Ukrainy na terenie kraju. Musimy myśleć o kwestii usamodzielniania ich, pomocy w znalezieniu pracy, by stali się samodzielni na lokalnym rynku pracy. Praca, możliwość zamieszkania, będzie stanowiła o ich samodzielności i autonomii w podejmowaniu decyzji – mówi Iwona Wiśniewska, starosta powiatu stargardzkiego

Dyrektor Gabriela Poniedziałek – Petruk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu mówi o integracji uchodźców, którzy zamierzają pozostać w Świnoujściu.

Często jest tak, że wśród osób, które do nas przyjechały, te osoby chcą pozostać w Świnoujściu. Z tego bardzo się cieszymy, bo potrzebujemy nowych mieszkańców. Zadania, które mamy w projekcie zostały zaplanowane m.in. na integrację ze społecznością lokalną, ale także na działania, które mają pomóc tym osobom w przystosowaniu się do życia, jakie jest w Polsce, jakie jest w Świnoujściu – podkreśla Gabriela Poniedziałek – Petruk

Zaplanowane działania swoim zasięgiem obejmą 16 powiatów i 3 miasta. Wsparciem zostanie objętych 2439 osób.