Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie. Rusza ze specjalnym programem terapeutycznym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, rusza z programem dla osób doznających przemocy, obejmie on 10 spotkań po 2 godziny raz w tygodniu.
Będzie też zbliżony projekt ale dla osób stosujących przemoc. Obejmie on 25 spotkań po 2 godziny.
Program przewiduje też wsparcie dla ofiar dzieci, dla obserwatorów przemocy oraz terapie systemową.

– Pracownicy socjalni po przeprowadzonej rekrutacji, będą zgłaszały te osoby, które mają chęć uczestnictwa w spotkaniach. Na początku będą to indywidulane spotkania z psychologiem, po czym będzie utworzona grupa wsparcia dla ofiar przemocy i sprawców przemocy i będzie to grupa zamknięta prowadzona u nas w ośrodku – mówi Agnieszka Urbańska, koordynator projektu terapeutycznego.

Program rusza wraz z początkiem października. Z osobami doznających przemocy będzie pracowało dwóch psychologów, zaś z osobami stosującymi przemoc będzie pracował jeden specjalista.