Międzyzdroje tworzą sieć defibrylatorów. Na początek zakupiono 9

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów gmina Międzyzdroje zakupiła 9 defibrylatorów AED.

Urządzenie AED, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny wykorzystywane jest podczas nagłego zatrzymania krążenia do przywrócenia poprawnego rytmu pracy serca. Ten defibrylator jest bardzo prosty w obsłudze – urządzenie wydaje polecenia i przeprowadza przez wszystkie wykonywane czynności. Urządzenie podpowiada (głosem i grafiką), co należy zrobić, żeby podjąć działania adekwatne do stanu pacjenta. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji zagrożenia życia należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112.

– Aby uratować życie człowieka, mamy czasem kilka minut na reakcję. Oprócz wezwania karetki, uciskania klatki piersiowej, czy oddechów możemy wykorzystać AED – automatyczny defibrylator. Urządzenia ratujące życie dotychczas były kojarzone ze szpitalami czy przychodniami, a ich obsługą zajmował się jedynie personel medyczny. Dziś każdy zwykły przechodzień może uratować życie innej osobie, jeśli tylko w jego otoczeniu znajdzie się defibrylator. Użycie defibrylatora może decydować o ludzkim życiu, ratownicy medyczni nie dotrą wszędzie w ciągu 3-4 minut, właśnie wtedy pomocą może być defibrylator- mówił burmistrz Mateusz Bobek.

To pierwsze urządzenia w Gminie Międzyzdroje, dostępne do użytku przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w mieście. Defibrylatory zewnętrzne zostały zamontowane na 6 budynkach użyteczności publicznej; Informacji turystycznej przy MDK, Urzędzie Miejskim przy ul. Książąt Pomorskich 5, budynku wielofunkcyjnym b. Gimnazjum przy ul. Kolejowej 33, Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej, Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach i Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, w specjalnej kapsule Rotaid  zapewniającej ochronę przed warunkami atmosferycznymi i dewastacją.  Pozostałe 3 sztuki będą przekazane dla służb ratowniczych do obsługi plaży i dla OSP Lubin.

– Urządzenie może obsłużyć nawet całkowicie nieprzygotowany do tego człowiek. Jest w 100 procentach bezpieczne i krok po kroku poprowadzi potencjalnego ratownika przez proces defibrylacji. Mimo tego, w najbliższym czasie w planach mamy również przeprowadzenie szkoleń on-line dla mieszkańców z obsługi defibrylatora oraz na temat Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, by nikt nie bał się ratować ludzkiego życia – dodaje burmistrz Mateusz Bobek.