Marszałek Województwa apeluje o otwarcie Meklemburgii dla Polaków

Do końca czerwca wjazd do graniczącej z Zachodniopomorskiem Meklemburgii jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy wykupiony choć jeden nocleg po niemieckiej stronie.

Utrzymanie przez rząd Meklemburgii ograniczeń w przemieszczaniu się, zaburza dynamikę znoszenia restrykcji. Tego rodzaju zabezpieczenie nie zabezpiecza epidemicznie landu, a jednak stanowi poważne utrudnienie w dobrej współpracy – w wymianie transgranicznej i poczuciu równych praw obywateli po obu stronach granicy – uważa marszałek Olgierd Geblewicz.

I apeluje do premier niemieckiego landu o zweryfikowanie podjętych decyzji.

Apeluje do pani premier o zniesienie ograniczeń jak najszybciej – dodaje Olgierd Geblewicz.

W specjalnym liście marszałek Geblewicz podkreśla też, że bieżące uzgadnianie podejmowanych przez regiony działań może pomóc w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Szersza współpraca ułatwiłaby również określenie rozwiązań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych służących rozwojowi obszaru transgranicznego.