Małe rondo będzie miało nazwę

Małe rondo nieopodal stargardzkiej restauracji Mc Donald’s będzie nosiło nazwę Saperów Stargardzkich.

To uhonorowanie dotychczasowych zasług 2. batalionu stacjonującego w mieście od 50 lat, a także docenienie wkładu żołnierzy w życie Stargardu.- Zmianę chcemy wprowadzić jak najszybciej.

Decyzję o nadaniu nazwy miejscy radni podjęli jednogłośnie.