Dyskutowali o bezrobociu w powiecie stargardzkim

Raport o stanie bezrobocia w powiecie stargardzkim był przedmiotem obrad dzisiejszej sesji rady powiatu.

Pod koniec 2019 roku stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 7,5 procenta. Porównując dane do tych ze stycznia ubiegłego roku, liczba pozostających bez pracy zmniejszyła się o niemal 400 osób i spadła poniżej magicznej granicy 3 tysięcy. Na przestrzeni ubiegłego roku Powiatowy Urząd Pracy przede wszystkim ściśle współdziałał z pracodawcami, organizując kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje na rynku pracy.

Według wstępnych szacunków, w styczniu stopa bezrobocia w powiecie nieznacznie wzrosła i wynosi 8 procent. Pod tym względem powiat stargardzki jest w skali województwa średniakiem. Najmniej osób bez pracy pozostaje w powiecie kołobrzeskim – 1,2 procenta. Najtrudniej o zatrudnienie w powiecie łobeskim. Tam bez pracy jest ponad 19 procent osób aktywnych zawodowo.