Magistrat nagrodzi artystów, sportowców i mecenasów kultury

 – W Stargardzie pamiętamy o ludziach, którzy realizują swoją pasję, dają też wiele satysfakcji mieszkańcom. Do 15 grudnia można zgłaszać kandydatów do nagród i stypendiów artystycznych i sportowych dla dzieci i młodzieży. Prezydent Rafał Zając wręczy te nagrody jeszcze pod koniec roku – mówi Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego.

Nieco dłużej, bo do końca roku urzędnicy czekają na zgłoszenia 'Mecenasów Kultury’.

 – Do 31 grudnia czekamy na propozycje osób i organizacji, do tej nagrody. Ta honorowa nagroda jest przyznawana za znaczące wsparcie działalności artystycznej, kulturalnej i tej, ukierunkowanej na ochronę zabytków. Te wyróżnienia będą wręczone w lutym przyszłego roku podczas uroczystej gali – dodaje Styczewski.

W ubiegłym roku tytuł ten zdobyło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie, a także ówczesny prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej – Krzysztof Kowalczyk.