Koszalin: Pawilon Dziecięcy zmodernizowany

Szpital Wojewódzki w Koszalinie przeprowadził modernizację Pawilonu Dziecięcego (budynek C). Z dużą pomocą środków unijnych wyremontowano: Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Blokiem Operacyjnym, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Izbę Przyjęć Dziecięca, a także Dział Żywienia.
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to ponad 20 mln złotych.
Podczas jednej z wizyt zobaczyłem jak ten oddział wyglądał. Nie zapomnę tego obrazka i wtedy powiedziałem, że ta modernizacja będzie priorytetowa. Nasi najmłodsi, którzy muszą przebywać w szpitalu, zasługują, żeby taki pobyt wspominali znośnie. Po drugie modernizujemy ten szpital dla wspaniałej kadry tego szpitala. Mówię o tym z pełnym przekonaniem. Placówka w Koszalinie była szpitalem frontowym do walki z pandemią dla dużej części naszego województwa. Chylę czoła przed całym personelem. Chcę każdemu pracownikowi za ten trud podziękować – mówił podczas uroczystości Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Całość budynku, który przeszedł modernizację to ok. 3.600 m kw. Przebudowano blok operacyjny, w oddziałach wykonano izolatki spełniające wymagania obowiązujących przepisów. Wykonano nowy szyb windowy i zainstalowano nową windę, wymieniono m.in. posadzki, okładziny ścienne, instalacje elektryczne, teletechniczne, stolarkę drzwiową, zainstalowano myjnie-dezynfektory.
W swojej działalności, przy ogromnym naszym zaangażowaniu i determinacji, dążymy do stworzenia przyjaznego, bezpiecznego, nowoczesnego i skutecznego Szpitala dla naszych pacjentów, w tym przypadku – dla tych najmłodszych – podkreślał Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
W ramach projektu wykonano także nową wentylację mechaniczną wraz z klimatyzacją na Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, w Bloku Operacyjnym i w gabinetach zabiegowych.

Dotychczas w ramach wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 Szpital Wojewódzki w Koszalinie zrealizował projekty inwestycyjne na łączną kwotę 80 449 024 zł (dofinansowanie z EFRR 48 708 567 zł).
W latach 2007-2021 SPWSZ otrzymał dotacje celowe z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na ogólną kwotę 45 512 195 zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego