Koszalin ma nowego Honorowego Obywatela

Koszalin ma nowego Honorowego Obywatela, a jest nim prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejewski . Urodzony 2 września 1931 roku w Orzeszu.

Urodzony 2 września 1931 roku w Orzeszu. Od grudnia 1941 roku do stycznia 1945, spędził w obozie dla małoletnich Polaków w Łodzi, zwanym „małym Auschwitz”. Ten straszny okres został uwypuklony nadanym Profesorowi 1989 roku Krzyż Oświęcimski. Profesor Maciejewski studia ukończył na Akademii Medycznej w Poznaniu na Wydziale Lekarskim. Okres nauki łączył z pracą zawodową w Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej (1953-1957). Później kontynuuje swoją karierę zawodową na Akademii Medycznej i uzyskuje specjalizacje: położnictwo i ginekologia ( I stopień – 1957 r., II stopień – 1962 r.).

Jednak największą sławę Profesor zyskał po związaniu się z Koszalinem. Od 1971 do 2004 roku piastował stanowisko ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w Szpitalu Wojewódzkim. Po przejściu na emeryturę dalej kontynuował życie zawodowe w koszalińskim szpitalu jako lekarz, Konsultant ds. lecznictwa, Pełnomocnik Dyrektora ds. położniczo-ginekologicznych aż do 1 grudnia 2021 roku – dnia jubileuszu 50 – lecia pracy zawodowej w naszym mieście.
Warto dodać, że podczas tego podniosłego momentu zarówno pracownicy Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, jak i Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie podkreślali niezwykłe oddanie, odpowiedzialność i sumienność Profesora Maciejewskiego, którego do dzisiaj postrzega się jako autorytet w wymiarze naukowym oraz ludzkim.

Okres półwiecza pracy Profesora Zdzisława Maciejewskiego, to przede wszystkim jego starania o stworzenie warunków dla awansu koszalińskiego Oddziału Położnictwa i Ginekologii. To w głównej mierze dzięki jego wysiłkom przez 10 lat, począwszy od 1981 roku wyżej wspomniany oddział funkcjonował jako Oddział Kliniczny Instytutu Ginekologii i Położnictwa Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Jednym z najbardziej istotnych priorytetów, którymi kierował się w swojej pracy zawodowej była kadra. To ona bowiem według Profesora Maciejewskiego jest kluczem do wszystkiego:
„Lekarz bez aspiracji naukowych staje się rzemieślnikiem, a nawet najlepszy rzemieślnik z licznymi certyfikatami, zawsze będzie tylko rzemieślnikiem”.
Nacisk na rozwój naukowy u Profesora najlepiej odzwierciedlają jego uzyskane tytuły naukowe:
– doktor nauk medycznych – 1974 rok,
– doktor habilitowany – 1980 rok,
– tytuł profesora – 1994 rok.
Również sam Profesor na swoich barkach wypromował 11 lekarzy oraz jedną położną, którzy uzyskali tytuły doktora nauk medycznych. Warto też wspomnieć o wyspecjalizowanych przez byłego ordynatora lekarzach: 32 specjalizacja I stopnia i 41 II stopnia.

Jednym z najważniejszych osiągnięć naszego nowego Honorowego Obywatela Koszalina, które bezsprzecznie współtworzy współczesną historię naszego miasta jest fakt przyjętych lub konsultowanych 100 tysięcy porodów, które Profesor puentuje żartem – „URODZIŁEM KOSZALIN”.

Profesor Maciejewski jest również członkiem założycielem Rotary Club Koszalin. Został również uhonorowany także za swoją służbę w tej organizacji na rzecz rozwoju ruchu rotariańskiego przez Prezydenta Rotary International medalem Paul Harris Fellow.

Foto: Prezydent Koszalina Piotr Jedliński