Koniec remontu drogi w Krępcewie

Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu z rządowego Programu Przebudowy Drogowej Infrastruktury Gminnej i Powiatowej.

Dobiegła końca przebudowa odcinka drogi powiatowej biegnącej przez Kręcpewo. Dzięki dotacji, która wyniosła niemal 1,2 miliona złotych udało się wspólnymi siłami zmodernizować ten fragment – mówi Marek Synowiecki ze stargardzkiego starostwa.

Dodatkowo Powiat Stargardzki otrzymał finansowe wsparcie projektu z Programu Modernizacji i Przebudowy Dróg Dojazdowych do Pól, który realizuje Urząd Marszałkowski. Całkowita wartość remontu to niemal 4 miliony złotych.