Komendant Wojewódzki Policji odchodzi na emeryturę

Po blisko 30 latach pracy w policji, szef zachodniopomorskich policjantów – Jacek Cegieła przeszedł na emeryturę.

– Decyzja generała została zaakceptowana przez Komendanta Głównego Policji – mówi Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

W piątkowej uroczystości udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Komendant Główny Policji, a także przedstawiciele niemieckiej policji, z którą nadinspektor Cegieła realizował wiele projektów o charakterze prewencyjnym oraz dotyczących zwalczania przestępczości transgranicznej. Od 15 lutego pełniącym obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji będzie inspektor Jarosław Pasterski.