Kolejne inwestycje przeciwpowodziowe dla regionu! „To inwestycje dla całych pokoleń”

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego. Wody Polskie sukcesywnie realizują kolejne zadania inwestycyjne, które usprawniają akcje lodołamania, zabezpieczają wały przeciwpowodziowe i odnawiają zdewastowane urządzenia hydrotechniczne.

Dzisiaj w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (07.09.2021) podpisano umowę na roboty budowlane w związku z realizacją „Kontraktu 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek    nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik”, który jest częścią realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) współfinasowanego przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) i Banku Rozwoju Rady Europy oraz Budżetu Państwa.

Ostatniej zimy przekonaliśmy się, że to nie jest tak, że lodu już nie będzie i nie ma żadnych zagrożeń z tym związanych. Byliśmy na Odrze zimą, gdy polskie i niemieckie jednostki pracowały na rzece, by Odra nie zalewała terenów na których mieszkają ludzie, na których prowadzone są rozmaite inwestycje. Spotykamy się we wrześniu, to jest dobry czas, by przygotowywać się do sezonu zimowego. Myślimy, co będzie za kilka miesięcy, nie chcemy, by nic nas zaskoczyło. Prowadzimy bardzo przemyślaną politykę jeżeli chodzi o inwestycje przeciwpowodziowe.

mówił Zbigniew Bogucki, Wojewoda Zachodniopomorski.

Realizacja kontraktu zaplanowana jest na 20 miesięcy a prace obejmą cztery odrębne lokalizacje   na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie gryfińskim. W miejscowości Piasek – działania będą polegały na budowie ok. 1500 m wału przeciwpowodziowego, w tym ok 700 m w postaci mobilnej zapory, która będzie montowana w przypadku zbliżającego się zagrożenia. Zaplanowana jest również modernizacja nabrzeża przeznaczonego do cumowania lodołamaczy, co przyczyni się do usprawnienie prowadzonych działań przeciwpowodziowych związanych z zatorami lodowymi na rzece Odrze.

mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Fot. Wody Polskie