Kampania „Zacznijmy liczyć się w Polsce”: Ankieta – Zdiagnozujmy potrzeby dorosłych osób z autyzmem

Jest ich prawie 250 tys. w całej Polsce. W tym około 170 tys. dorosłych osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualna, które nie mogą liczyć na wsparcie państwa. Gdy ich rodzice, opiekunowie odchodzą, pozostają same, bez żadnej pomocy. Trwa kampania społeczna „Zacznijmy liczyć się w Polsce”, która zachęca dorosłe osoby z autyzmem i ich opiekunów do wypełnienia ankiety. Jej wyniki pomogą w zdiagnozowaniu potrzeb dorosłych osób ze spektrum.

Od ponad trzydziestu lat słyszę od rodziców wypowiadane z lękiem pytanie, co stanie się z moim dzieckiem, kiedy umrę? Najprawdopodobniej trafi do domu pomocy społecznej, zupełnie nieprzystosowanego do jego potrzeb i będzie tam wegetować. Jeżeli chcemy zmienić tę sytuację, musimy pokazać państwu, jaka jest skala niezaspokojonych potrzeb osób z autyzmem. Braku małych form mieszkalnictwa ze wsparciem, placówek dziennych i pracy. Temu właśnie służy ankieta Autyzm – Zacznijmy się liczyć w Polsce – wyjaśnia Małgorzata Rybicka, Przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska

Ankieta jest dostępna na stronie www.autyzmpolska.org.pl . Wypełnić ją można do końca maja.
Foto: Porozumienie Autyzm-Polska