Jest wykonawca podziemnego przejścia w Świnoujściu

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. wygrał przetarg na budowę przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w pobliżu Łunowa. – W najbliższy poniedziałek planujemy podpisanie umowy – informują miejscy urzędnicy.

W sumie powstaną tam dwa podziemne przejścia pod torami. Drugie (pod linią 996) buduje już PKP PLK. Wykonawcą jest ta sama poznańska firma.

Podziemne pieszo – rowerowe przejście pod obu torami sprawi, że mieszkańcy oraz turyści będą mogli najkrótszą drogą, bezpiecznie dojść na plażę.

Zakres prac obejmuje budowę drogi pieszo-rowerowej wraz z przejściami podziemnymi, budowę przepompowni wód deszczowych, przebudowę istniejącego zbiornika retencyjnego a także budowę oświetlenia i przyłącza elektrycznego.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycję za prawie 7,4 mln złotych. Aż 98 procent tej ceny (ponad 7,2 mln zł.) Miasto pokryje z dofinansowania, jakie otrzymaliśmy w 6. Edycji Programu Inwestycji Strategicznych.