Goleniów jednym z najbogatszych miast powiatowych w Polsce

W najnowszym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” dotyczącym najbogatszych samorządów w 2020 roku, Goleniów w kategorii miasta powiatowe znalazł się na 8 pozycji w kraju.
Dane pokazują, że kwota na osobę wynosi tam ponad 4,5 tysiące złotych.
Od 2015 r. miasto znajduje się w pierwszej dziesiątce najzamożniejszych samorządów w przeliczeniu na 1 osobę.
Za to miasto wojewódzkie Szczecin osiągnęło dochody w wysokości 5 tysięcy 300złotych na osobę zajmując w kategorii miast wojewódzkich 10 pozycję.