GAZ-SYSTEM przed terminem przyłączył do sieci gazowej kluczową elektrownię w regionie zachodniopomorskim

Uroczyste przekazanie do eksploatacji gazociągu przyłączeniowego Przywodzie – Dolna Odra odbyło się 26 września 2023 r. na terenie węzła przyłączeniowego do elektrowni PGE Gryfino 2050. Dzięki inwestycji GAZ-SYSTEM dwa bloki gazowo-parowe będą zasilane gazem ziemnym, zapewniając niskoemisyjną produkcję energii elektrycznej mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego.

 

Uroczystość odbyła się z udziałem Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.

 

– Budowa bloków gazowo-parowych oraz infrastruktury sieciowej zasilającej w gaz te obiekty ma strategiczne znaczenie nie tylko dla regionu zachodniopolskiego, ale również dla bezpieczeństwa energetycznego całego kraju. Przyłączenie Elektrowni Dolna Odra do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM jest przykładem integracji sektora gazowego i elektroenergetycznego. Dzięki takim inwestycjom z wykorzystaniem niskoemisyjnego paliwa gazowego działamy z korzyścią dla środowiska naturalnego, ale również stwarzamy impuls do rozwoju gospodarczego dla lokalnego biznesu. Elektrownie gazowe są jednym z filarów nowej rzeczywistości energetycznej. Dzięki swojej elastyczności skutecznie wspierają stabilną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego efektywne bilansowanie – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

 

 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zachodniopomorskim przedsiębiorcom i mieszkańcom wymaga strategicznych, ściśle ze sobą powiązanych inwestycji. Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia na Pomorzu Zachodnim największej elektrowni gazowej w Polsce. Jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie będzie spełniała rygorystyczne normy środowiskowe. Gazociąg przyłączeniowy umożliwi zasilanie nowych bloków gazowo-parowych gazem pochodzącym z Terminala LNG w Świnoujściu, dostarczanym poprzez gazociąg Szczecin-Lwówek oraz wybudowany w ramach projektu Baltic Pipe gazociąg Goleniów – Lwówek. To pokazuje kompleksowe i odpowiedzialne podejście naszego rządu do nowoczesnych rozwiązań związanych z budową niezależnego od uwarunkowań zewnętrznych sektora energetycznego – powiedział Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

 

Zapewnienie gazu dla budowanych dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni PGE Gryfino 2050 o łącznej mocy 1340 MW jest odpowiedzią na potrzeby rynku w obszarze transformacji energetycznej polskiej gospodarki. GAZ-SYSTEM w ciągu 14 miesięcy (licząc od momentu podpisania umowy   wykonawcą do odbioru technicznego) wybudował gazociąg łączący nowobudowaną elektrownię gazowo-parową z krajowym systemem przesyłowym. Spółka zapewniła tym samym dostawy niskoemisyjnego paliwa, niezbędnego do produkowania energii elektrycznej.

– Oddajemy dziś do użytku kolejną inwestycję tak znaczącą dla budowania konkurencyjności naszej gospodarki. Rolą GAZ-SYSTEM jako strategicznej spółki skarbu państwa jest bycie nieodłączną częścią systemu bezpieczeństwa energetycznego kraju, tak poprzez zabezpieczenie ciągłości dostaw, jak i efektywne wspieranie paliwem gazowym polskiego przemysłu – powiedział Marcin Chludziński, prezes GAZ-SYSTEM. Pragnę podziękować całemu zespołowi, wszystkim, którzy przyczynili się do oddania gazociągu przed czasem. Dzięki temu nasza firma dokłada kolejną cegłę do transformacji energetycznej kraju – dodał Chludziński.

– Inwestycje PGE w energetykę niskoemisyjną wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju i umożliwiają stopniową wymianę starych mocy w systemie na nowoczesne, spełniające najbardziej restrykcyjne przepisy. Dwa bloki gazowo – parowe przy Elektrowni Dolna Odra o mocy blisko 1400 MW będą zapewniać stabilne dostawy energii elektrycznej dla blisko 2,5 mln gospodarstw domowych, przy jednoczesnym obniżeniu emisji w Polsce o ok. 3 miliony ton dwutlenku węgla rocznie – powiedział Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Operacyjnych. – Nasza inwestycja stanowi także bardzo istotny element rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego, który przełoży się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności  sektora energetycznego, a w konsekwencji także krajowej gospodarki – dodał Przemysław Kołodziejak.

Gazociąg przyłączeniowy relacji Przywodzie – PGE Gryfino 2050 ma 63 km długości, a jego trasa przebiega przez siedem gmin województwa zachodniopomorskiego: Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Bielice, Banie, Gryfino, Widuchowa. Trasę gazociągu wyznaczono w taki sposób, aby nie kolidowała z zabudową mieszkaniową. Poza częścią liniową powstały następujące obiekty technologiczne:

    • dwa zespoły zaporowo-upustowe przyłączeniowe: ZZUP Przywodzie wraz ze śluzą nadawczą oraz ZZUP Kozielice,
    • dwa zespoły przyłączeniowe: ZP Lubanowo oraz ZP Krzypnica,
    • stacja regulacyjno-pomiarowa o przepustowości 250 000 m3/h oraz zespół zaporowo-upustowy wraz ze śluzą odbiorczą w miejscowości Nowe Czarnowo – SRP+ZZU+ŚO Dolna Odra.

Podczas budowy zastosowano metody bezwykopowe tzn. wykonano 2 przewierty HDD DN700 o długości 557 m i 1437 m – pod rzekami Tywą i Płonią. Ponadto dla gazociągu DN700 wykonano 33 przeciski i przewierty oraz 2 mikrotunele.

Dzięki tej inwestycji możliwe będzie zasilanie PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o. gazem z Terminalu LNG w Świnoujściu poprzez istniejący gazociąg DN 700 Szczecin-Lwówek oraz gazociąg DN 1000 Goleniów-Lwówek, zrealizowany w ramach Projektu Baltic Pipe.

 

Fot. GAZ-SYSTEM