Eurofundusze na rewitalizację w Myśliborzu

Gmina Myślibórz przystępuje do rewitalizacji miejskich przestrzeni. Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12 oraz poprawa infrastruktury rynku – to jej główne założenia. Inwestycja otrzyma blisko 4 mln zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego. W imieniu władz samorządu województwa porozumienie przyznające unijne środki podpisał we wtorek, 17 marca 2020 roku zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. Umowa została przekazana do podpisu do Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

 

Rewitalizacja przestrzeni miejskich w Myśliborzu na nadać im nowych, praktycznych funkcji społecznych. Remont i przebudowa budynku przy ul. Ratuszowej 12 sprawi, że na parterze zrewitalizowanego obiektu powstanie świetlica, a na pierwszym i drugim piętrze budynku utworzone zostaną lokale komunalne oraz przynajmniej jedno mieszkanie chronione.

foto i teskt: wzp.pl