Eko-śmieciarki dla PGK Koszalin

1,6 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Dzięki pożyczkom z Funduszu Spółka kupiła dwa, zasilane gazem ziemnym, pojazdy do wywozu odpadów zbieranych selektywnie.
Fundusz przyznał dofinansowanie, mając na uwadze troskę o środowisko naturalne i racjonalną gospodarkę odpadami na terenie Koszalina i sąsiednich gmin. Dzięki dwóm nowoczesnym i przyjaznym środowisku samochodom będzie możliwy odzysk i ponowne wykorzystanie ponad 560 ton odpadów, w tym szkła, makulatury, metali i tworzyw – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
Pomoc Funduszu dla PGK Koszalin Sp. z o.o. to dwie niskooprocentowane pożyczki w wysokości 900 i 700 tys. zł na zakup pojazdów napędzanych gazem ziemnym (CNG) o pojemności ładunkowej 21,9 i 11,8 metrów sześciennych. Koszt całkowity to prawie 1,7 mln zł, a efektem ekologicznym będzie możliwość segregacji i odzysku surowców wtórnych, w tym łącznie ponad 100 ton szkła, 375 t papieru i niemal 90 t metali i tworzyw rocznie.
Zakup eko-śmieciarek to kolejne wsparcie z WFOŚiGW w Szczecinie dla PGK Koszalin. W ramach wcześniejszej współpracy Fundusz przekazał niemal 7,3 mln złotych na realizację 6 projektów, dotyczących między innymi montażu klap dymowych w halach Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie, wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie ochrony powierzchni ziemi czy kupna samochodu elektrycznego i stacji ładowania.