Dzień Otwartych Koszar. 12 Brygada Zmechanizowana zaprasza!

W piątek, 13 maja br. o godzinie 9:00 w koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej imienia generała broni Józefa Hallera w Szczecinie (al. Wojska Polskiego 250) odbędą się uroczyste obchody dorocznego święta Błękitnej Brygady.

W tym roku przypada 26. rocznica utworzenia 12. Brygady Zmechanizowanej. Z tej okazji przewidziane zostały różne atrakcje – między innymi: uroczysty apel, zwiedzanie sali tradycji, stoisko promocyjne Brygady oraz różne atrakcje dla dzieci (popcorn, wata cukrowa, malowanie twarzy itp.) czyli tzw. Dzień Otwartych Koszar.

Niespodzianką będzie pokaz sprzętu wojskowego armii polskiej i brytyjskiej! Brytyjczycy przyjechali do Szczecina już kilka tygodni temu i na terenie koszar Brygady przygotowywali się do międzynarodowego ćwiczenia pk. DEFENDER EUROPE 2022.

Przebieg uroczystości:
08:30 – ustawienie pododdziałów na Placu Apelowym;
08:45 – wprowadzenie asysty honorowej;
09:00 – przybycie Dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej i przyjęcie meldunku o gotowości pododdziałów;
09:05 – 10:30 :
– odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego, podniesienie flagi państwowej na maszt;
– odczytanie rozkazów o wyróżnieniach i przyznaniu Odznak Pamiątkowych 12. Brygady, wręczenie wyróżnień i Odznak;
– przemówienia: Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Dowódcy 12. Dywizji oraz Dowódcy 12. Brygady;
– modlitwa, ceremonia złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem generała Hallera,
– odegranie i odśpiewanie Hymnu 12. Brygady – Roty Hallerczyków;
– Defilada pododdziałów i zakończenie uroczystości.
– 10:30 – 13:00: Pokaz sprzętu wojska polskiego i brytyjskiego, zwiedzanie sali tradycji 12. Brygady, stoisko promocyjne, atrakcje dla dzieci.