„Dziękuję w imieniu całej zachodniopomorskiej społeczności”. Pełne wzruszeń obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Stargardzie

Pomagają na co dzień przezwyciężać innym życiowe trudności i uczą, jak wyjść z sytuacji bez wyjścia. Przedstawiciele służb społecznych, z okazji swojego święta, spotkali się z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem oraz członkinią Zarządu Anną Bańkowską na specjalnej uroczystości w Stargardzie. Był to czas wzruszeń i podziękowań za trud wkładany w codzienną pracę. – W imieniu własnym, ale i całej zachodniopomorskiej społeczności chcę państwu serdecznie podziękować za pomoc, którą niesienie na co dzień naszym mieszkańcom, ale też obywatelom z Ukrainy, którzy na Pomorzu Zachodnim odnaleźli schronienie – mówił podczas uroczystości marszałek.
Pracownicy socjalni, oprócz wysokich kwalifikacji, wykazują się w pracy ponadprzeciętną empatią, odwagą i determinacją. Pomagają przezwyciężać innym życiowe trudności, uczą, jak wyjść z sytuacji bez wyjścia. Pomagają rodzinom w trudnym procesie powrotu do życia w społeczeństwie, dbają o relacje międzyludzkie, wspierają osoby z niepełnosprawnością czy bezrobotne. Praca ciągle wymaga od nich podnoszenia kwalifikacji i udziału w trudnych szkoleniach. Po wybuchu wojny w Ukrainie, pracownicy socjalni odegrali bardzo istotną rolę w udzielaniu wsparcia dla uchodźców. Zadanie to wymagało podejmowania i koordynacji wielu nowych działań, nieznanych i to pod wielką presją.
Chcąc osobiście podziękować za trud wkładany w codzienną pracę, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, spotkał się z kadrą kierowniczą oraz pracownikami  jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej podczas Zachodniopomorskich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.
– W imieniu własnym, ale i całej społeczności zachodniopomorskiej chciałbym okazać głęboką wdzięczność dla Państwa pracy. Dziękuję za wielkie serce i spontaniczny entuzjazm, który wykazaliście w momencie, po 24 lutego, gdy świat naszych wschodnich sąsiadów okazał się teatrem wojny, a Polska okazała się miejscem udzielania bezpiecznego schronienia  – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
W uroczystości uczestniczyła także Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, która przyłączyła się do życzeń. Anna Bańkowska zaznaczył, że czasami wystarczy okazanie współczucia i doraźne wsparcie słowem, gestem, informacją. Czasami jednak, konieczne jest objęcie osoby w sytuacji kryzysowej długofalowym wsparciem. Wtedy  pracownik socjalny, jako zawodowy asystent, trener,  terapeuta, jednym słowem – profesjonalista, pełni bardzo ważną i skomplikowaną rolę, ważniejszą tym bardziej, że w obecnej rzeczywistości, osób, które będą potrzebowały pomocy w funkcjonowaniu będzie tylko przybywało.
W spotkaniu uczestniczyli także: Senator RP Magdalena Kochan, Radny Województwa Zachodniopomorskiego Marcin Przepióra oraz Ewa Sowa, zastępca Prezydenta Miasta Stargard.
Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  na Pomorzu Zachodnim to ogółem 6 970 osób, w tym 1 090 pracowników socjalnych. Ze wsparcia tego tysiąca pracowników, w 2021 r. skorzystało 24 039 rodzin.
Zachodniopomorskie obchody odbyły się w tym roku w Stargardzkim Centrum Kultury. Oprócz podziękowań, zaplanowano program merytoryczny i artystyczny. Goście spotkania wysłuchali wykładu Rafała Żaka, a także koncertu zespołu  Jackpot. Poczęstunek podczas uroczystości przygotowały:  Spółdzielnia Socjalna Miedwie oraz Spółdzielnia Socjalna Pęzinka. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
Źródło: WZP