Dron na goleniowskim niebie

W nocy z 28 lutego na 1 marca nad Goleniowem pojawił się na kilka godzin statek powietrzny popularnie zwany Dronem, wyposażony był w specjalistyczny sprzęt do wykonywania zdjęć termograficznych. O tym jaka to była misja mówi Prezes Goleniowskiego Przedsiębiorstwa Cieplnego Tomasz Majewski:

W czasie godzin nocnych zostaje wykonanych ponad 2 tysiące zdjęć, które tworzą mapę sieci cieplnej. Jest to działanie prewencyjne, którego celem jest zapobieżenie potencjalnym awariom sieci ciepłowniczej poprzez wskazanie ubytków termoizolacji, nieszczelności. Korzyści wynikające z zastosowania bezzałogowych statków powietrznych do inspekcji sieci ciepłowniczych, to przede wszystkim oszczędność czasu, bardzo szybka ocena stanu technicznego, oraz dokładne i precyzyjne lokalizowanie uszkodzeń. Przy tym jest to stosunkowo tania metoda do takich badań.

Przeglądu goleniowskiej sieci cieplnej dokonała firma z Warszawy, a koszt całego przedsięwzięcia to około 12 tysięcy złotych.  Trzy lata temu doszło do poważnej awarii głównej magistrali ciepłowniczej, ciepła nie było kilka dni. Dzięki cyklicznej inspekcji takich zdarzeń można obecnie uniknąć. Ciekawostką może być fakt, że firma ze względu na bezpośrednią bliskość lotniska musiała mieć na oblot w Goleniowie pozwolenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

foto/Dariusz Religa