Dofinansowanie dla szkół i OSP z Funduszu Ochrony Środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programów „Mały Strażak” i „Eko-Pracownia”.
WFOŚIGW w Szczecinie w tegorocznym naborze umożliwia Ochotniczym Strażom Pożarnym uzyskanie dotacji w wysokości do 90% kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia. Maksymalna kwota wsparcia dla jednej jednostki to 25 tysięcy złotych. Budżet Programu to 1,7 mln zł, z czego 1,5 mln zł to środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomysł zrodził się kilka lat temu, kiedy odwiedzałam nasze lokalne OSP, które dziękowały za wsparcie w postaci wozów bojowych. Wskazywano natomiast, że strażakom brakuje takiego podstawowego sprzętu, jak węże, pilarki, środki ochrony osobistej. W związku z tym Wojewódzkie Fundusze uruchomiły program „Mały Strażak”, bo ci, którzy niosą nam pomoc, sami muszą być bezpieczni i wyposażeni w najdrobniejszy sprzęt – mówi Małgorzata Golińska, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Z kolei program „Eko-Pracownie” to szansa dla szkół. Nowy program jest adresowany do szkół podstawowych i średnich z województwa zachodniopomorskiego, które mogą otrzymać dofinansowanie między innymi na modernizację i doposażenie pracowni edukacyjnych w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych przydatnych na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki (np. zestawów pomiarowych, odczynników, gier, filmów, czasopism i książek); wyposażenia, w tym komputerów i mebli, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe: m.in. modernizację oświetlenia oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Ochrona przyrody, edukacja ekologiczna powinna zawsze zaczynać się w klasie. Potem rozprzestrzenia się to na szkołę, społeczność szkolną, na rodziców i społeczność lokalną. Edukacja ekologiczna, humanizm ekologiczny, kultura ekologiczna to są pojęcia obecnie modne i są warunkiem sine qua non cywilizacji współczesnej dlatego, że ochrona środowiska to nie tylko priorytet cywilizacyjny, a jednocześnie społeczno-gospodarczy i ekonomiczny – mówi poseł Czesław Hoc

Nabór wniosków potrwa do końca maja. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na nowe miejsca dla uczniów i nauczycieli przeznaczy pół miliona złotych.
Foto: Janusz Merz/Twoje Radio