Darmowa komunikacja miejska dla szczecińskich uczniów od 3 września

Na jej mocy już od 3 września oprócz uczniów podstawówek, bezpłatnie z autobusów i tramwajów korzystać może również młodzież uczęszczająca na co dzień do trzeciej klasy gimnazjum oraz wszystkich typów szkół średnich.

Oferta dotyczy dzieci mieszkających w Szczecinie oraz pochodzących z gmin z którymi stolica województwa zawarła stosowne porozumienie. Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu należy wyrobić kartę SKA.

Zgodnie z uchwałą do bezpłatnych przejazdów uprawnione są także dzieci które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole. W takim przypadku opiekun malucha powinien posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka.